Tag: Art Therapy

Art Therapy

ศิลปะบำบัดคืออะไรศิลปะบำบัดคืออะไร

                ศิลปะบำบัดนั้นเป็นการประยุกต์ใช้ทัศนศิลป์ในการรักษา การบำบัดวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถที่ใช้ได้เมื่อทำงานร่วมกับนักบำบัดโรคหรือโค้ชที่ทำการบำบัดและในส่วนของศิลปะบำบัดนั้นมีหลายประเภทเลยมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากศิลปะบำบัดจะสามารถที่จะบำบัดด้วยการวาดภาพจิตรกรรม การบันทึก ร่าง ทำภาพต่อกัน ปั้นด้วยดิน กระเบื้องโมเสค การจับแพะชนแกะ การทำการ์ด ดนตรีบำบัด ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้รู้สึกสบายใจได้มากขึ้นเพราะเราไม่ต้องเครียดหรือคิดอะไรที่ทำให้บั่นทอนใจแต่กลับคิดในเรื่องของศิลปะมากขึ้น กระบวนการสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางศิลปะช่วยให้หลายๆคนสามารถที่จะแก้ไขความขัดแย้งและพัฒนาทักษะความสัมพันธ์เพื่อลดความเครียดเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองและตนเอง การรับรู้และบรรลุความเข้าใจด้วยวิธีนี้การบำบัดด้วยศิลปะถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการบำบัด นอกจากนี้ศิลปะบำบัดนั้นจะช่วยบรรเทาความเครียดเรื้อรังภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลได้โดยช่วยให้คนที่เครียดนั้นประมวลผลและแสดงความรู้สึกรวมถึงคนที่เพิกเฉย การมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองความรู้สึกในการควบคุมและการประสบความสำเร็จในตนเองและช่วยให้ทำให้มีมุมมองบวกมากขึ้นด้วย ศิลปะบำบัดจะช่วยเพิ่มสติให้กับผู้ที่เครียดเพื่อให้ได้ทำสิ่งที่สร้างสรรค์และหาวิธีแสดงความเป็นตัวเองอย่างมีศิลปะและศิลปะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นด้วย ทุกๆอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีและสำคัญอย่างมากเพราะถ้าหากเรารู้จักที่จะให้ความสำคัญและตั้งใจแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างยิ่งด้วย หลายๆอย่างในตอนนี้เรื่องของศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะอย่างน้อยศิลปะจะช่วยบำบัดใจให้กับคนที่อาจจะมีความเครียดและมีปัญหามานั้นมาบำบัดกับศิลปะเพื่อฝึกให้จิตใจนิ่งขึ้นและมีสติมีสมาธิมากขึ้นด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยเราก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจด้วย นอกจากการวาดภาพ การทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะแล้วนั้น ดนตรีก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะช่วยบำบัดให้หลายๆคนนั้นมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นได้อีกด้วย หลายๆอย่างเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องหาข้อมูลให้มากๆด้วยจะยิ่งดีเพราะคนส่วนมากก็อาจจะยังไม่รู้ว่าศิลปะนั้นสามารถที่จะบำบัดจิตใจคนได้ด้วย ทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับศิลปะนั้นล้วนเป็นเรื่องที่ดีเสมอดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสำคัญด้วยจะยิ่งดีเพราะถ้าหากเรารู้จักที่จะให้ความสนใจแล้วเชื่อว่าเราจะเข้าใจและรักในศิลปะมากขึ้นอีกด้วย