Day: August 2, 2022

ลำโพง

ลำโพงคืออะไรและมีกี่ประเภทแตกต่างกันอย่างไรลำโพงคืออะไรและมีกี่ประเภทแตกต่างกันอย่างไร

เมื่อพูดถึงลำโพง ส่วนใหญ่แล้วมักเรียกรวมไปถึงดอกลำโพงหรือตัวขับลำโพง เป็นตัวแปลงขั้วกระแสไฟฟ้าและจะเกิดเสียงได้ก็ต่อเมื่อมีการป้อนสัญญาณไฟฟ้าให้กับขดลวด หรือนำลำโพงไปต่อเข้ากับเครื่องขยายสัญญาณเสียง จึงเกิดการส่งสัญญาณเสียงมายังลำโพง เกิดเป็นคลื่นเสียงขึ้นมานั่นเอง ถามว่าอะไรคือที่สุดของเครื่องเสียง ก็คงหนีไม่พ้นลำโพง ลำโพงที่ดี แน่นอนว่าต้องมีการส่งเสียงที่แม่นยำและไม่ผิดเพี้ยน เสียงจะต้องเหมือนกับต้นฉบับเดิมให้ได้มากที่สุด ความเพี้ยนของเสียงต้องมีน้อยที่สุด เสียงจะต้องเป็นคลื่นตามความยาว โดยเสียงแหลมและทุ้มขึ้นอยู่กับความถี่ ซึ่งตรงนี้จะขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของวัตถุ และเสียงดังหรือเบาขึ้นอยู่กับขนาด amplitude ยิ่งมีค่ามากความเข้มหรือความดังก็จะเพิ่มขึ้น เมื่อพูดถึงประเภทของลำโพง หลายคนเกิดความสงสัยว่าลำโพงหรือดอกลำโพงมีด้วยกันกี่ประเภท มีหน้าที่อย่างไรและแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันอย่างไร เรามาหาคำตอบกัน 1.Full-range drivers ลำโพง Full-range drivers  เป็นดอกลำโพงเดียวที่ให้เสียงครบทุกช่วงเสียง โปรแกรมควบคุมส่วนใหญ่จะเป็นแบบเดียวอย่างเช่น ลำโพงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือวิทยุ